Делатност

Циљеви и делатност Фондације су промовисање, заштита и унапређење хуманитарних активности, људских, грађанских и мањинских права, демократских вредности, регионалног развоја, одрживог развоја, европских интеграција и међународног разумевања, социјалне и здравствене заштите, културе и јавног информисања, науке и образовања, уметности, бриге о деци и младима, помоћи старима, заштите животне средине и други циљеви Фондације, у функцији доброчиног остваривања општекорисних циљева.

Као посебан циљ, у функцији доброчиног остваривања општекорисних циљева, Фондација поставља обнову манастира Свети Архангели код Призрена и других задужбина Немањића.