Наша порука

Симбол Фондације представља Боромејски чвор троуглова, који симболизује јединство, у коме је сваки елемент чвора критично одговоран за опстанак целине. Издвајање било којег елемента из чвора, доводи до распада целог система. Боромејски феномен у очима оптимисте представља систем, који да би опстао, зависи од сваког сопственог дела и афирмише идеју сарадње, поверења и свести да постоје важне ствари у животу, које се не могу створити, ни очувати, без залагања сваког појединца.