Организација

Органи Фондације су Управни одбор, управитељ и Савет Фондације

Оснивач и управитељ:

Синиша Димић

Управни одбор:

Рајко Блажић, Председник Управног одбора

Велибор Миловановић, члан Управног одбора

Владимир Вучковић, члан Управног одбора.

 
Савет Фондације:

Др Предраг Ристић

Иван Димитријевић

Бојан Бабић