Стратегија

Принципи и вредности стратегијe Фондације, представљају солидарност, толеранцију, одговорност, уважавање различитости и отвореност за сарадњу.

Главни стратешки правац деловања Фондације:

 • Државнe институцијe Републике Србије.
 • Верскe институцијe у земљи и свету.
 • Приврeменe косовскe институцијe.
 • Приватнe и другe институцијe у земљи и свету.
 • Међународнe организацијe.
 • Странe амбасадe.
 • Државнe и другe институцијe страних земаља.
 • Домаћa привреднa друштва и странe корпорацијe.
 • Финансијскe институцијe у земљи и свету.
 • Стручнa и укупнa јавност у земљи и свету.
 • Приватни и други донатори у земљи и свету.