Закључен Протокол о дугорочној сарадњи Фондације Свети Архангели и Слободана Пауновића

01.08.2023.

Фондација Свети Архангели закључује Протокол о дугорочној сарадњи са председником Управног одбора Фондације и директором компаније Тизи Трансакције доо Београд, господином Слободаном Пауновићем, који Фондацији посвећује своје ауторско дело ТИЗИ https://tizi.posted.co.rs/tizi/ и поклања добробит, која из овог ауторског дела происходи.

Фондација захваљује свом председнику и саопштава да ће ова средства бити искоришћена за пројекте који чувају историјско, културно и национално биће српског народа