Циљеви и делатност

Наш циљ је брига о српском националном идентитету, промовисање, заштита и унапређење међународног разумевања, културе, науке, образовања и уметности. Остварујемо и друге циљеве, који су у функцији доброчиног остваривања општекорисних циљева, а као посебан циљФондација Свети Архангели поставља обнову, духовно и културно оживљавање Манастира Свети Архангели код Призрена,  обнову задужбина Немањића и других православних светиња.