Донације

Динарски рачуни

Девизни рачуни

Инструкције за донације из иностранства на рачун Фондације Свети Архангели

Банка Поштанска штедионицa

Донације

Динарски рачуни

Банка Поштанска штедионица

200-3610930101956-26

Банка Интеза

160-0000000471301-45

НЛБ Комерцијална банка

205-0000000226133-10

Девизни рачуни

Инструкције за донације из иностранства на рачун Фондације Свети Архангели