ТЕМЕЉ:

РАЗГОВОРИ о

ИДЕНТИТЕТУ

„ТРИ, као акроним за ТЕМЕЉ: РАЗГОВОРИ О ИДЕНТИТЕТУ представља мултидисциплинарни и трансдисциплинарни Центаррадионицу. Из угла мултиперспективности (науке, филозофије, теологије), у Центру ће еминентни српски интелектуалци из земље и расејања водити темељни дијалог о коренима српског националног идентитета, критички ће анализирати све актуелне нихилистичке идеје, покрета и активности, које у добу (пост)глобализације угрожавају аутентичност српског националног идентитета и који ће дефинисати алтернативне стратегије за опстанак и развој истинољубивог, правдољубивог и слободарског српског народа.“

академик др Часлав Оцић, оснивач Центра

ТЕМЕЉ:

РАЗГОВОРИ о

ИДЕНТИТЕТУ

„ТРИ, као акроним за ТЕМЕЉ: РАЗГОВОРИ О ИДЕНТИТЕТУ представља мултидисциплинарни и трансдисциплинарни Центаррадионицу. Из угла мултиперспективности (науке, филозофије, теологије), у Центру ће еминентни српски интелектуалци из земље и расејања водити темељни дијалог о коренима српског националног идентитета, критички ће анализирати све актуелне нихилистичке идеје, покрета и активности, које у добу (пост)глобализације угрожавају аутентичност српског националног идентитета и који ће дефинисати алтернативне стратегије за опстанак и развој истинољубивог, правдољубивог и слободарског српског народа.“

академик др Часлав Оцић, оснивач Центра

ТЕМЕЉ:

РАЗГОВОРИ о

ИДЕНТИТЕТУ

„ТРИ, као акроним за ТЕМЕЉ: РАЗГОВОРИ О ИДЕНТИТЕТУ представља мултидисциплинарни и трансдисциплинарни Центаррадионицу. Из угла мултиперспективности (науке, филозофије, теологије), у Центру ће еминентни српски интелектуалци из земље и расејања водити темељни дијалог о коренима српског националног идентитета, критички ће анализирати све актуелне нихилистичке идеје, покрета и активности, које у добу (пост)глобализације угрожавају аутентичност српског националног идентитета и који ће дефинисати алтернативне стратегије за опстанак и развој истинољубивог, правдољубивог и слободарског српског народа.“

академик др Часлав Оцић, оснивач Центра

У припреми