Донације

Фондација Свети Архангели
Динарски текући рачун број 205-226133-10, Комерцијална банка ад Београд

Фондација Свети Архангели
Девизни текући рачун број 0070800043512, Комерцијална банка ад Београд
IBAN RS35205007080004351251