Трагом покрстице

10.03.2024.

Фондација Свети Архангели је организатор тематских, мултидисциплинарних радионица на тему веза покрстицом на српском православном простору. Пројекат је посвећен Српкињи (српској мајци и ћерки), са циљем да јача здраво женско језгро заједнице, подизањем свести о духовном, националном и културном идентитету српског народа, кроз активности жена у православној заједници.

Пројекат се покреће на јубилеј десетогодишњице уврштавања Змијањског веза на листу нематеријалног културног наслеђа UNESCO, чиме је део нематеријалне српске културне баштине у Републици Српској постао и део светског културног добра.

Партнер и промотер је госпођа Свјетлана Марковић, која је припремила предлог и методологију пројекта.